Dịch vụ hàn cắt kim loại, thi công dưới nước

- Lặn hàn anode chống ăn mòn vào các cọc thép.

- Lặn hàn chống thủng tàu.

- Lặn khảo sát quay camera tìm kiếm lỗ thủng và lặn hàn chống thủng tàu.

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ thi công lặn
Dịch vụ thi công lặn
Hàn cắt kim loại, quay phim, chụp hình dưới nước
Hàn cắt kim loại, quay phim, chụp hình dưới nước
Xử lí các công trình cầu cảng, trục vớt mũi khoan
Xử lí các công trình cầu cảng, trục vớt mũi khoan
Xử lí sự cố các công trình thủy điện
Xử lí sự cố các công trình thủy điện
Thanh thải luồng lạch sông, cảng biển
Thanh thải luồng lạch sông, cảng biển


qc2qc3qc4qc5qc3