Xử lí sự cố các công trình thủy điện

- Lặn khảo, xử lý sự cố tại các công trình thủy điện, công trình ngầm dưới nước. 
 
- Lặn khảo sát quay camera, chụp ảnh màu toàn bộ các anode và tình trạng của các anodes 
 

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ thi công lặn
Dịch vụ thi công lặn
Hàn cắt kim loại, quay phim, chụp hình dưới nước
Hàn cắt kim loại, quay phim, chụp hình dưới nước
Xử lí các công trình cầu cảng, trục vớt mũi khoan
Xử lí các công trình cầu cảng, trục vớt mũi khoan
Xử lí sự cố các công trình thủy điện
Xử lí sự cố các công trình thủy điện
Thanh thải luồng lạch sông, cảng biển
Thanh thải luồng lạch sông, cảng biển


qc2qc3qc4qc5qc3